Cung cấp quạt cấp gió công suất lớn, (Cty CP Gạch ngói Kiên Giang)

Cung cấp quạt cấp gió công suất lớn, (Cty CP Gạch ngói Kiên Giang)

Cung cấp quạt cấp gió công suất lớn, (Cty CP Gạch ngói Kiên Giang)

Cung cấp quạt cấp gió công suất lớn, (Cty CP Gạch ngói Kiên Giang)

Cung cấp quạt cấp gió công suất lớn, (Cty CP Gạch ngói Kiên Giang)
Cung cấp quạt cấp gió công suất lớn, (Cty CP Gạch ngói Kiên Giang)
Chi tiết bài viết

Cung cấp quạt cấp gió công suất lớn, (Cty CP Gạch ngói Kiên Giang)

- Cung cấp quạt cấp gió công suất lớn, (Cty CP Gạch ngói Kiên Giang)

Đặc trưng của quạt tiếp, gió đẩy gió..

Kích thước: 1700*1700*600mm

Lưu lượng gió lớn: 76.000m3/h

Công suất 3HP

Độ ồn: 67 dB

- Quạt tiếp gió có chức năng hút gió và đẩy gió đi..Với những chức năng như vậy: quạt được ứng dụng trong việc thổi khô gạch ngói vào mùa mưa, phơi sấy, giấy...

- Quạt cũng có thể được ứng dụng trong việc hút gió, hút khôg khí nóng bên trong nhà xưởng, gắn ở tường, làm mát khu vực rộng..... nhằm mục đích thông gió làm mát nhà xưởng

 

quạt cấp gió công suất lớn

quạt tiếp gió công suất lớnContact Us