Hệ thống hút bụi xử lý bụi gỗ (Công ty SKS ở Tân Uyên Bình Dương)

Hệ thống hút bụi xử lý bụi gỗ (Công ty SKS ở Tân Uyên Bình Dương)

Hệ thống hút bụi xử lý bụi gỗ (Công ty SKS ở Tân Uyên Bình Dương)

Hệ thống hút bụi xử lý bụi gỗ (Công ty SKS ở Tân Uyên Bình Dương)

Hệ thống hút bụi xử lý bụi gỗ (Công ty SKS ở Tân Uyên Bình Dương)
Hệ thống hút bụi xử lý bụi gỗ (Công ty SKS ở Tân Uyên Bình Dương)
Chi tiết bài viết

Hệ thống hút bụi xử lý bụi gỗ (Công ty SKS ở Tân Uyên Bình Dương)

 

 

Hệ thống hút bụi xử lý bụi gỗ (Công ty SKS ở Tân Uyên Bình Dương)

 

Bụi gỗ, bụi chà nhám, mùn cưa, dăm bào loại những loại bụi gây ô nhiễm cho nhà xưởng.
Hệ thống hút bụi và xử lý bụi, hệ thống hút , thu gom bụi và xử lý

Hệ thống hút bụi và xử lý bụi cho ngành gỗ được lăp đặt Công Ty TNHH SKS Việt Nam Đặt tại Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên BÌnh Dương

Trong quá trình vận hành nhà máy chế biến gỗ, một khối lượng lớn bụi sinh ra từ việc chế biến sản xuất các đồ gỗ, các loại bụi như: bụi chà nhám, bụi mịn, bụi dăm bào, mùn cưa và gọi chung là bụi nhà xưởng.....Với yêu cầu đặt ra là xử lý bụi gỗ, bụi chà nhám, bụi mùn cưa, bụi dăm bào không gây ô nhiễm môi trường....Để đưa lại môi trường làm việc sạch sẽ thông thoáng thì việc lắp đặt hệ thống hút , thu gom bụi và xử lý là việc rất cần thiết để đưa lại môi trường làm việc thông thoáng, đảm bảo sức khỏe cho công nhân..

 

 


Các bài viết khác

Contact Us