QUẠT HÚT TỀ BÊN

QUẠT HÚT TỀ BÊN

QUẠT HÚT TỀ BÊN

QUẠT HÚT TỀ BÊN

QUẠT HÚT TỀ BÊN
QUẠT HÚT TỀ BÊN
QUẠT HÚT TỀ BÊN

- Quạt hút biên giấy hay còn gọi quạt hút tề biên chuyên dùng trong sản xuất bao bì caton,quạt được thiết kế tích hợp 02 bộ dao (1 dao tĩnh và 1 dao động) có tác dụng băm nhỏ biên giấy và chuyển đến máy ép giấy vụn

- Quạt hút biên giấy còn sử dụng hút băm rác cho máy in bao bì caton

Liên hệ : 0972 611 558

<img src="http://quatcongnghiepdongphat.com/

Contact Us